Namate die New Age beweging se ondermynende bedrywighede in Suider-Afrika aan die lig kom, kom daar 'n nuwe perspektief op die Afrikaner en Apartheid na vore. Hier volg 'n uittreksel uit die boek: